Effüzyon nedir?

Vücut boşluklarında veya doku içerisinde sıvı birikmesidir. Normalde vücut kaviteleri içerisinde bulunan sıvı miktarı 50 mililitrenin altındadır. Bunun üzerindeki miktarlarda sıvı birikimi effüzyon olarak adlandırılır.

Plevral effüzyon, akciğer çevresindeki sıvı miktarındaki anormal artıştır. Pek çok tıbbi durumun bir sonucu olabilir. Plevral efüzyonların çoğu tek başına tehlikeli değildir ama bazı sorunları önlemek için tedavi gerekir.

Plevra boşluğunda 300 ml’den daha az mayii bulunduğunda fizik muayene normal olabilir. Genel olarak plevra boşluğunda 1000 ml’den daha fazla mayii bulunması mediastenin ters tarafa kaymasına sebep olur. Bu kritik seviyeden daha fazla mayii bulunduğu halde mediasten karşı tarafa doğru yer değiştirmemişse akla şunlar gelmelidir:

Aynı taraf akciğerinde ana bronşa bası yapıp atelaktaziye sebep olan kanser, neoplastik lenf nodlarına bağlı mediastende fiksasyon, malign mezotelyoma veya aynı taraf akciğerinde bariz infiltrasyon (genellikle tümör). Etkilenen tarafta solunum hareketleri azalabilir. Uzun süreli effüzyonlarda, dolgunluk hatta şişme olabilir, tutulan tarafta hareket kısıtlılığı ve kontraksiyon vardır. interkostal aralıklar daralmıştır.

effüzyon

Plevranın akut enfeksiyonlarında interkostal aralıklarda hassasiyet vardır. İlerlemiş vakalarda şişme, kızarıklık ve lokal hareret vardır. Effüzyonlarda taktil fremitus azalmıştır ve perküsyonda dolgunluk vardır. Solunum sesleri pievral effüzyonun sıkıştırdığı akciğer dokusunun üzerinde artmıştır, bronşial veya amforik karakterdedir. Pievral effüzyon terimi, plevra boşluğunda endojen sıvıyı ifade eder.

Sıvının karekteri bilindiğinde, terminoloji daha doğru olarak yapılabilir. Hidrotoraks, ciddi enfeksiyonu gösterir, transuda veya eksuda olabilir. Diğerleri pyotoraks (Ampiyem), hemotoraks ve şilotaraks’dır. Akciğer mediasten ve göğüs duvarı hastalıklarında pievral effüzyon meydana gelebilir. Torasentez mayisinin muayenesiyle effüzyonun spesifik tiplendirilmesi yapılabilir. Torasentez işlemi başarısız olursa iğne veya açık plevra biyopsisi düşünülebilir.

Transudanın dansitesi 1016’dan düşük ve proteini 3g/dl den azdır. Çok az hücre içerirler ve açık veya sarı renklidirler, nadiren kanlı olurlar. Hidrostatik basınç artmasında (Konjestif kalp yetmezliği), kolloidal osmatik basınç azalmasında (Ciddi hipoalbuminemi) kapiller pemeabiiite artışında (pnömeni), intraplevral karsinomatozis) durumlarında pievral mesafede anormal miktarlarda mayii toplanması olur.

Travma ile plevraya direkt olarak kan geçebilir (damar hasarı, tümörün damarları tahribi ile). Parietal plevralardaki lenfatiklerin hasarı ile veya torasik kanalın rüptürü ile pievral mesafede lenf sıvısı toplanabilir. Mayinin santriuje edildikten sonra muayenesiyle, tümör hücreleri, bakteri, mantarlar, Tbc. basilleri, amip ve benzeri potajen organizmalar görülebilir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç